We use cookie files as a part of our websites. We use cookies in order to understand how the users use a website and adjust the website in such a way that using it is more pleasant and interesting. We also use cookies for advertising and statistical purposes. Cookies may also be used by advertisers cooperating with us and by research companies. You can change your cookie-related settings and any times. Using our websites without changing cookie-related settings means that these files will be placed in your device. Detailed information related to using cookies, including the option of changing cookie-related settings may be found in our "Privacy Policy". X

systemysystemy drzwiowe

Podstawowe parametry techniczne:

Parametry FORIS 500HT

Współczynnik przenikania ciepła Uf
1,3 W/m2xK
Izolacyjność akustyczna Rw do 38 dB
Klasa przepuszczalności powietrza 2
Klasa wodoszczelności 3A
Klasa odporności na obciążenie wiatrem C2
Grubość pakietów szklanych 6-34 mm
Głębokość zabudowy / ilość komór 72 mm / 5 komór
Rodzaj uszczelek zewnątrz/wewnątrz EPDM / EPDM


Rysunki techniczne:

Drzwi wejściowe FORIS 500HT otwierane do wewnątrz
Drzwi wejściowe FORIS 500HT otwierane na zewnątrz